Ebi Darvish - Tazaahor

Ebi Darvish

Tazaahor

Lyrics: Shahram Jalili
Music: Saman Jalili
Arrangement: Saman Jalili
Cover Art: Mohsen Seaman