Benyamin Moshtaghian - Toei Donyam

Benyamin Moshtaghian

Toei Donyam

Lyrics: Ebrahim Ehsani
Music: Ebrahim Ehsani
Arrangment: Ahmad Mahiyan