Bahram - Saz

Bahram

Saz

Lyrics: Bahram
Music: Bahram, Mahdyar Aghajani
Arrangement: Mahdyar Aghajani
Graphic Designer: Setareh Malekzadeh
Sponsor: Cultures of Resistance