Bahar Biman - Bi Sefat (Ft Naeem)

Bahar Biman

Bi Sefat (Ft Naeem)

Lyrics & Music: Hesam Molaee
Arrangement: Naeem
Mix & Mastering : Naeem & Saeed Iliya
Piano: Saeed Iliya
Violin: Negar Moazam
Harmonica: Alireza Agha