Ariya Shahsafi - Kenare To (Ft Saye)

Ariya Shahsafi

Kenare To (Ft Saye)

Lyrics: Yaser Shirzadi
Melody: Yaser Shirzadi
Arrangement: Yaser Shirzadi
Mix & Mastering: Arteen zamani