Amir Parsa - Divonegi

Amir Parsa

Divonegi

Lyrics: Neda Kiani
Music: Amir Parsa
Arrangement: Farshad Enayati
Saxophone: Hooman Namdari