Amir Noorbakhshian - Morkhasie Abadi

Amir Noorbakhshian

Morkhasie Abadi

Lyrics: Masoud Habibian
Music: Kiomars Tavakoli
Arrangement: Shahriar Zamani