Amir Ghasrodashti - Man o Aksat

Amir Ghasrodashti

Man o Aksat

Lyrics: Amir Ghasrodashti
Music: Amir Ghasrodashti
Arrangement: Amir Mahdi Karimi
Mix & Mastering: Arman Akhavan