Ali Ramooz - Zakhme Khiyaboon

Ali Ramooz

Zakhme Khiyaboon

Lyrics: Safa Mir Shekar
Music: Hamed Aryan Nezhad