Abouzar Ghashghavi - Ham Taraneh

Abouzar Ghashghavi

Ham Taraneh

Lyrics: Sam Sharafzadeh
Music: Mohsen Hazrati
Arrangement: Mohsen Hazrati